Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

TAV-AHT ABENDUAK 10: ELEFANTE TXURIAREN ERROMATAR DESFILE HANDIA POMPAELUMEN

TAV-AHT ABENDUAK 10: ELEFANTE TXURIAREN ERROMATAR DESFILE HANDIA POMPAELUMEN


Elefante txuria azpiegitura alferrikako, suntsitzaile eta inposatuen nazioarteko ikurra da. Azpiegitura horiek, antzinako Thailandiako elefante txuriek bezala, sortu beharko lituzketen onura hipotetikoek baino gastu eta kalte gehiago eragiten dituzte, eta, ondorioz, ustezko onuradunen hondamendia eragiten dute. AHTa Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, 12.000 milioi euro baino gehiagoko kostua baitu diru publikoarekin finantzatuta, enpresa-eliteei bakarrik mesede egiten diena eta are gehiago zorpetuko gaituena.


Aurrekaririk ez duen krisi ekologiko global baten erdian, biztanleriaren pobreza exponencialmente handitzea eragiten duen inflazio izugarriarekin, eta aurrekontu sozialetan murrizketak egiten jarraitzen duten bitartean, AHTaren eraikuntza sasoiko
dago oso: Nafarroan, 2023rako Estatuaren aurrekontu orokorrek 71 milioi esleituko dizkiote (Estatuak lurralde horretan egindako inbertsioaren % 60) eta EAEn beste 385 ( % 51).


Hori salatzeko, datorren abenduaren 10ean elefante txuria erromatar desfile handi baten buru izango da Pompaelumeko kaleetan. Dakizuenez, Tafallatik gertu AHTaren lanek erromatar castellum baten hondakinak topatu dituzte eta bertako legioek egun horretan bisitatuko gaituzte. Erromatar inperioak lurralde zabalen kolonizazioa ekarri zuen azpiegitura handien hedapen ikaragarriari esker- horien artean garraio azpiegiturak-okupatutako lekuetan bildutako eskulan esklaboaren bidez eraikiak.


Konkista manu militari egiten zen, aipatu bezalako gotorlekuetan bizi ziren
mertzenarioen legioen bidez.

Gaur egungo sistema kapitalistaren inposaketarekiko antzekotasuna, esplotatutako eskulan etorkinez eraikitako AHT bezalako azpiegitura
handien garapena behar duena, oso agerikoa da.


Beste behin ere, obra hau berehala eta behin betiko gelditzea eskatzen dugu, eta funts horiek biztanle guztientzako bizi-baldintza duinak bermatzera bideratzea, enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta kalitatezko zaintzak ziurtatuz. Azken batean, bizitza politikaren erdigunean jar dadila.


Ez ahaztu, datorren abenduaren 10ean eguerdiko 12etan Pompaelumeko
Diputazioan hitzordu garrantzitsua duzu gurekin. Elefante txuriaren erromatar
desfile handian parte hartu! Gorde data zure agendan eta lagundu deialdia zabaltzen.
AHT-AREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT

Anuncio publicitario

[TAV-AHT] 10 DE DICIEMBRE: GRAN DESFILE ROMANO DEL ELEFANTE BLANCO ENPOMPAELUM

[TAV-AHT] 10 DE DICIEMBRE: GRAN DESFILE ROMANO DEL ELEFANTE BLANCO EN POMPAELUM


El elefante blanco es el símbolo internacional de las infraestructuras inútiles, destructoras e impuestas, que al igual que los elefantes blancos de la antigua Tailandia, ocasionan más gastos y perjuicios que los hipotéticos beneficios que debieran generar, ocasionando la ruina de los pretendidos beneficiarios. El TAV es el mayor elefante blanco de Euskal Herria, con más de 12.000 millones de € de coste financiados con dinero público que solo beneficia a las élites empresariales y que nos en deudará todavía más.


En medio de una crisis ecológica global sin precedentes, con una inflación galopante que hace que el empobrecimiento de la población aumente exponencialmente y
mientras continúan los recortes en partidas sociales, la construcción del TAV sin embargo goza de muy buena salud: en Navarra los presupuestos generales del Estado para el 2023 le asignarán 71 millones (el 60% de la inversión estatal en dicho territorio) y en la CAV otros 385 (el 51 %).


Para denunciar todo ello, el próximo día 10 de diciembre el elefante blanco este año encabezará un gran desfile romano por las calles de Pompaelum. Como sabéis, cerca de Tafalla las obras del TAV han descubierto las ruinas de un castellum romano y sus legiones nos visitarán ese día. El imperio romano supuso la colonización de amplios
territorios mediante un vasto despliegue de grandes infraestructuras, entre ellas las de transporte, construidas mediante mano de obra esclava reclutada en los lugares
ocupados. La conquista se realizaba manu militari mediante legiones de mercenarios, que habitaban en fortificaciones como la mencionada.

El paralelismo con la imposición
actual de un sistema capitalista que necesita del desarrollo de grandes infraestructuras como el TAV construidas mediante mano de obra inmigrante explotada se hace más que evidente.


Una vez más, volvemos a exigir la paralización inmediata y definitiva de esta obra y que estos fondos se dediquen a garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad. En definitiva, que se ponga la vida en el centro de la política.


No lo olvides, el próximo 10 de diciembre a las 12 del mediodía en la diputación de Pompaelum tienes una importante cita con nosotras. ¡Participa en el gran desfile romano del elefante blanco! Resérvate la fecha en tu agenda y ayúdanos a difundir la convocatoria.
EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

BA ZEGOEN BEHIN ZIRKU BAT….  AHT  IZENEKOA / HABIA UNA VEZ UN CIRCO……LLAMADO TAV

BA ZEGOEN BEHIN ZIRKU BAT….  AHT  IZENEKOA

AHTa den elefante txuri handi hori une honetako zirkurik kolosalena bihurtu da. Amaitzen ez den krisi-kateatze honek kolpatutako gizartearen oinarrizko beharrizanak asetzeko erabili beharko liratekeen funts guztiak irensten ari da.

Elefante txuriaren zirku handiaren aktore nagusien artean, Bernardo Ciriza Nafarroako Gobernuaren Lurralde Kohesioko “berritsua” nabarmentzen da, zeinak iragartzen baitigu Castejon eta Campanas “hiri jendetsuak” elkartuko direla 60 km-ko AHT TxuTxuaren bidez, Europako funtsek erreskatatua. Beste 200 milioi euro gehiago, lehen xahututakoei gehitzeko, denona den itsulapikotik lapurtuak. Lurralde bat kohesionatzeko modu polita!; Andoni Ortuzar ile-hazle saltzaile handia ere badugu, alimaleko dirutza inbertitu  arren AHTa bidegorri bat besterik ez dela iragartzen diguna, baina prestidigitaziozko alarde batean Gasteiz eta Bilboko sarrerak lurperatzeko beste 1600 milioi euro lortu dituena, adreiluaren negozio espekulatiboarekin jarraitu ahal izateko; era berean, Glasgowtik iritsi berri diren Maria Chivite eta Arantxa Tapia pailazoak ere ba ditugu, CO2 isurketarik gabeko AHT berdearekin engainatzen gaituztenak; halaber, ezin ziren falta, magiaz, eraikuntza-enpresen poltsikoak betetzeko diru-kutxa publikoak husten dituzten politikari prestidigitatzaile horiek guztiak; eta, jakina, AHTaren eta beste makro proiektuen aurkariak isunez itotzen dituzten isun-jaurtitzaile handiak.

Baina zirkuak baditu bigarren mailako aktoreak ere, AHTaren elefante txuri handia elikatzen jarraitzera behartuta daudenak. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: Osasun, Hezkuntza, Pentsiodun eta langabeziako funanbulistak, etengabe soka ahuletik dabiltzanak, murrizketen amildegian; akrobata eta malabaristen segizio handia, besteak beste, gazteak, migratzaileak, etxegabetuak, arte eta kulturaren mundua, euskara, tokiko ekonomia, LGTBI+ kolektiboak….Sektore horiek guztiek malabareak egin behar izaten dituzte hilaren amaierara iristeko, aurrekontu-partida justuak lortzeko edo akrobazia fisiko eta psikikoak egin behar dituzte etxe duina eskuratzeko; halaber, baditugu emakume indartsuak, emakume langile horiek guztiak (etxetik kanpo zein  barruan lan egiten dutenak), egoitzetako langileak eta, oro har, zaintzan diharduten emakumeak. Bere bizkar daude lanik astunenak, garrantzitsuenak baina gutxien aitortzen direnak. Elefante txuri handiari bizkar gainean eusten diotenetakoak  dira; eta, azkenik, jauzilari handiak, ekologistak eta azpiegitura handien aurkakoak, lurraren defentsan jauzi hilgarriak egin behar dituztenak.

Zirku gehiagorik ez, mesedez! AHTaren elefante txuriaren zirku kolosal hau berehala eta behin betiko gelditzea eskatzen dugu. Funts horiek, behingoz, herritar guztientzako bizi-baldintza duinak bermatzera dedikatzea eskatzen dugu, enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta kalitatezko zaintzak ziurtatuz. Azken batean, bizitza politikaren erdigunean jar dadila.

AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT

HABIA UNA VEZ UN CIRCO……LLAMADO TAV

Ese gran elefante blanco que es el TAV se ha convirtiendo en el gran circo del momento. Está devorando todos los fondos que se deberían emplear en satisfacer las necesidades más básicas de una sociedad golpeada por una concatenación de crisis que no acaban.

Como actores principales del gran circo del elefante blanco destacan el charlatán de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra Bernardo Ciriza que nos anuncia la unión de  las “populosas ciudades” de Castejón y Campanas mediante un TAV chuchu de 60 km. rescatado con fondos europeos, dinero público, no lo olvidemos. Otros 200 millones de €  más a añadir a los anteriormente despilfarrados. ¡Bonita manera de cohesionar un territorio!;  también tenemos al gran vendedor de crece-pelo Andoni Ortuzar que nos anuncia que el TAV no es más que un carril bici en el que han invertido un dineral pero en un alarde de prestidigitación ha arrancado otros 1600 millones de € para soterrarlo en las entradas de Gasteiz y Bilbo para poder continuar con el  negocio especulativo del ladrillo; también contamos con la presencia de las  payasas recién llegadas de Glasgow, Maria Chivite y Arantxa Tapia, que nos engatusan con su TAV “verde” sin emisiones de CO2;  tampoco podían faltar, todos esos políticos prestidigitadores que por arte de magia vacían las arcas públicas para llenar los bolsillos de las constructoras; y por supuesto,  los grandes lanzadores de multas que ”fríen” a  las opositoras al TAV y a otros macro-proyectos.

Pero el gran circo tiene también sus actores y actrices secundarias, esas que están obligadas a  seguir alimentando al gran elefante blanco del TAV. Entre ellas destacan los funanbulistas de Sanidad, Educación, Pensiones y personas desenpleadas, obligadas a andan continuamente por la cuerda floja, con el abismo de los recortes bajo ellos; El gran séquito de  acróbatas y malabaristas: jóvenes, migrantes, deshauciadas, el mundo del arte y la cultura, el euskera, la economía  local, los colectivos  LGTBI+….,  sectores todos ellos que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, conseguir partidas presupuestarias justas o que están obligadas a realizar acrobacias físicas y psíquicas para conseguir un hogar digno; las mujeres forzudas, todas esas mujeres trabajadoras (tanto fuera como dentro de casa), las trabajadoras de residencias y las mujeres dedicadas a los cuidados en general. Sobre sus espaldas recaen los trabajos más pesados, los más importantes pero los menos reconocidos. Son unas de las que sostienen al gran elefante blanco sobre sus espaldas sin caer desplomadas; y por último, las grandes saltadoras, ecologistas y contrarias a grandes infraestructuras, que deben dar saltos mortales en  defensa de la tierra.

Basta ya de circo! Exigimos la paralización inmediata y definitiva de este colosal circo del elefante blanco del TAV. Exigimos que de una vez por todas estos fondos se dediquen a garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población, asegurando  empleo, sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad. En definitiva,  que se ponga la vida  en el centro de la política.

EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

GUTXIAGO FALTA DA ELEFANTE TXURIAREN ZIRKU-KALEJIRA KOLOSALERAKO / YA FALTA MENOS PARA LA COLOSAL CIRCO-KALEJIRA DEL ELEFANTE BLANCO

GUTXIAGO FALTA DA ELEFANTE TXURIAREN ZIRKU-KALEJIRA KOLOSALERAKO

Nafarroan soilik, AHTaren elefante txuri aseezin unak beste 200 milioi € gehiago irentsiko ditu 60 km-ko ibilbidea amaitzeko, Castejon eta Campanas “hiri jendetsuen” artekoa. Albiste ”ikaragarri” hori iragartzeko, datorren larunbatean, hilak 11, elefante txuriaren kalejira handia ospatuko da. Oraingo honetan ez da bakarrik etorriko. Segizio alai eta koloretsua izango du lagun, bere gose aseezinak kalteturiko sektore eta pertsona guztiek osatua.

Lehenik eta behin, funanbulisten multzoa etorriko da, Osasuna, Hezkuntza, Pentsioak eta langabetuek ordezkatuta. Sektore horiek guztiak soka ahuletik ibiltzen dira etengabe, haien azpian murrizketen amildegia dutela.
Ondoren, akrobata eta malabaristek desfilatuko dute, prekarietatea pairatzen duten sektore hauek ordezkatuta: gazteak, migratzaileak, etxegabetuak, artearen eta kulturaren mundua, euskara, tokiko ekonomia, LGTBI+ kolektiboak…. Sektore horiek guztiek malabareak egin behar dituzte hilaren amaierara iristeko, aurrekontu-partida justuak lortzeko edo akrobazia fisiko eta psikikoak egitera behartuta daude etxe duin bat lortzeko. Hirugarren blokean, emakume indartsuak agertuko dira, emakume langileak (etxetik kanpo zein etxe barruan dihardutenak), egoitzetako langileak eta, oro har, zainketan aritzen diren emakumeak. Bere bizkar daude lanik astunenak, garrantzitsuenak baina gutxien aitortzen direnak. Kapitalismoak gainbalioaren zati bat zor dio “etxeko andre”en lan ikusezinari. Eta, azkenik, laugarren blokean, jauzilariak, ekologistak eta azpiegitura handien aurkakoak, lurraren defentsan jauzi hilgarriak egin behar dituztenak.

AHTko elefante txuriaren jatuntasunak zure kolektiboari eragiten badio, ekarri zuen arropa koloretsuenak, zuen aldarrikapenak eta adierazi zuen zirku-sormen guztia. Datorren abenduaren 11n, larunbata, eguerdiko 12etan Iruñeko autobus geltoki zaharretik abiatuta. Ongi etorri Elefante Txuria Zirkusera.

AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT

YA FALTA MENOS PARA LA COLOSAL CIRCO-KALEJIRA DEL ELEFANTE BLANCO

Sólo en Navarra, el insaciable elefante blanco del TAV se va a “zampar” otros 200 millones de € más para finalizar un recorrido de 60 km entre las “populosas ciudades” de Castejón y Campanas. Para anunciar tamaño acontecimiento se va a celebrar el próximo sábado día 11 la gran Circo- Kalejira del elefante blanco. En esta ocasión no vendrá solo. Le acompañará un alegre y colorido cortejo constituido por todos aquellos sectores y personas afectados por su gran voracidad.

En primer lugar vendrá el bloque de los funanbulistas representado por Sanidad, Educación, Pensiones y personas desenpleadas. Todos estos sectores andan continuamente por la cuerda floja, con el abismo de los recortes bajo ellos.

A continuación, desfilarán las acróbatas y malabaristas, todos esos sectores que sufren la precariedad como jóvenes, migrantes, deshauciados, el mundo del arte y la cultura, el euskera, la economía local, los colectivos LGTBI+ , …. Estos sectores tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, conseguir partidas presupuestarias justas o están obligadas a realizar acrobacias físicas y psíquicas para conseguir un hogar digno.

En el tercer bloque comparecerán las mujeres forzudas, todas esas mujeres trabajadoras (tanto fuera como dentro de casa), las trabajadoras de residencias y las mujeres dedicadas a los cuidados en general. Sobre sus espaldas recaen los trabajos más pesados, los más importantes pero los menos reconocidos. El capitalismo debe parte de su plusvalía al trabajo invisibilizado de las “amas de casa”. Y por último, en el cuarto bloque marcharán las grandes
saltadoras, ecologistas y contrarias a grandes infraestructuras, que deben dar saltos mortales en defensa de la tierra.

Si tú o tu colectivo os veis afectadas por la voracidad del elefante blanco del TAV, traed vuestras ropas mas coloridas, vuestras reivindicaciones y expresad toda vuestra creatividad circense. Próximo 11 de diciembre, sábado, a las 12 del mediodía partiendo de la antigua estación de autobuses de Iruñea. Bienvenida a Elefante Txuria Zirkus.

EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

BIGARREN DOKUMENTU HISTORIKOA

BIGARREN DOKUMENTU HISTORIKOA: https://youtu.be/pxVAIdU9VXA

Andoni Ortuzar EAJko presidenteak, 15 urteko lanen ondoren, mundu guztiak dakiena aitortzen du: Euskal Y-a munduko bidegorririk garestiena dela. Horri gehitu behar zaio “behin-behineko estazioak” izango dituela bizitza osorako. “Benetako hondamendia”.

Politikariek pailazoarena egiten dutenean, pailazook politika egin behar izaten dugu.
Etor zaitez elefante txuriaren zirko-kalejirara: abenduak 11, larunbata, eguerdiko 12etan, Iruñeko autobus geltoki zaharretik.


ELEFANTE TXURI GEHIAGORIK EZ. AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT                     

SEGUNDO DOCUMENTO HISTÓRICO: https://youtu.be/pxVAIdU9VXA
El presidente del PNV Andoni Ortuzar después de 15 años de obras reconoce lo que todo el mundo sabe: que la Y vasca es el carril-bici más caro del mundo. A esto hay que añadir que tendrá “estaciones provisionales” para toda la vida. “Un autentico desastre”.

Cuando los políticos hacen el payaso, las payasas tenemos que hacer política. Acude a la circo-kalejira del elefante blanco: 11 de diciembre, sábado, a las 12 del mediodía, desde la antigua estación de autobuses de Iruñea.


NO MÁS ELEFANTES BLANCOS. EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

                                                                                                                                        

Dokumentu Historikoa / Documento Histórico

DOKUMENTU HISTORIKOA: https://youtu.be/YFL7hkcf3Ug
Nafarroako Gobernuko Lurralde kohesiorako kontseilari Bernardo Zirizak, Foru Komunitatea kohesionatzeko asmoz, 2026rako Castejon eta Campanas arteko AHTa martxan jarriko dela iragarri berritan.Politikariek pailazoarena egiten dutenean, pailazook politika egin behar izaten dugu.
Etor zaitez elefante txuriaren zirko-kalejirara: abenduak 11, larunbata, eguerdiko 12etan, Iruñeko autobus geltoki zaharretik.

ELEFANTE TXURI GEHIAGORIK EZ. AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT. ORAIN ARDURA

DOCUMENTO HISTORICO: https://youtu.be/YFL7hkcf3Ug

El consejero de cohesión territorial del gobierno de Navarra Bernardo Ziriza, con el fin de cohesionar la Comunidad Foral, anuncia a bombo y platillo la puesta en marcha del TAV entre Castejón y Campanas para 2026.Cuando los políticos hacen el payaso, las payasas tenemos que hacer política.

Acude a la circo-kalejira del elefante blanco: 11 de diciembre, sábado, a las 12 del mediodía, desde la antigua estación de autobuses de Iruñea.

NO MAS ELEFANTES BLANCOS. EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL. ORAIN ARDURA

ZIRKU-KALEJIRA

ABENDUAREN 11N: ELEFANTE TXURIAREN ZIRKU-KALEJIRA IRUÑEAN

Elefante txuria azpiegitura suntsitzaileak, inposatuak eta alferrikakoak irudikatzen dituen nazioarteko ikurra da. Azpiegitura horiek, antzinako Thailandiako elefante txuriek bezala, sortu beharko lituzketen balizko onurek baino mantentze-gastu gehiago eragiten dituzte, eta ustezko onuradunen hondamendia eragiten dute. AHTa Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, 12.000 milioi eurotik gorako kostuarekin, enpresa eliteei bakarrik mesede egiten diena eta are gehiago zorpetuko gaituena.

Azken aldiko krisi ekologiko, ekonomiko eta sozial handienaren atarian, Gobernu zentralari zein foru gobernuari ez zaie bururatzen AHTaren zaku hautsiari diru publikoa xahutzen jarraitzea baino gauza hoberik. Covid osteko Next Generation Europako berraktibazio funtsetatik 145 milioi euro gastatuko dituzte Nafarroako korridorean 2026a baino lehen. Hori gutxi balitz, Nafarroarako 2022ko aurrekontu orokorretatik inbertsioaren erdia baino gehiago AHTra bideratuko da: 52 milioi €. Gauza bera gertatzen da EAEn, beste 336 milioi euro xahutuko baitituzte. Obra hauek berehala eta behin betiko gelditzea eskatzen dugu, eta haren funtsak bideratzea jendearen bizi-baldintza duinak bermatzeko, herritar guztientzako kalitatezko enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta zaintza ziurtatuz. Azken batean, bizitza politikaren erdigunean jar dadila.

Abenduaren 11n elefante txuriak bere zirku konpainia ekarriko du Iruñera kalejira alaian: Glasgowtik etorri berri diren pailazoak, beren CO2 isuririk gabeko AHT “berde” horrekin engainatzen gaituztenak; magiaz, eraikuntza-enpresen poltsikoak betetzeko diru-kutxa publikoak husten dituzten prestidigitadoreak; 60 km-ko foru txutxu AHTa, Castejon eta Campanas “hiri populatuak” batuko dituena; putre-funtsek etxegabetzen dituzten trapezistak; hilaren amaierara iristeko orekak egin behar dituzten inflazioaren soka ahuleko funanbulistak; zainketekin eta etxeko ekonomiarekin bizirik ateratzen diren malabarista andereak; Ortuzar ile-hazle saltzailea, bizitza osorako “behin-behineko” geltokiak izanen dituen munduko bidegorririk garestienean barrena bere monozikloarekin ibiliko dena; elefante txuriari bizkarretik erori gabe eusten dioten gizon eta andere indartsuak;…Hori guztia eta askoz gehiago mota guztietako ikusleen gozamenerako burutuko den zirku-kalejiran. Parte hartu Elefante txuriaren zirkuko kolore, emozio eta umorezko jaialdian.

Ez ahaztu, datorren abenduaren 11n, eguerdiko 12etan, Iruñeko autobus geltoki zaharretik abiatuta hitzordu garrantzitsu bat duzu gurekin. Ongi etorri Elefante Txuria Zirkusera.

AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT

11 DE DICIEMBRE: CIRCO-KALEJIRA DEL ELEFANTE BLANCO EN IRUÑEA

El elefante blanco es el símbolo internacional que representa a las infraestructuras inútiles, destructoras e impuestas, que como los elefantes blancos de la antigua Tailandia, ocasionan más gastos de mantenimiento que los hipotéticos beneficios que debieran generar, ocasionando la ruina de los pretendidos beneficiarios. El TAV es el mayor elefante blanco de Euskal Herria, con más de 12.000 millones de € de coste financiados con dinero público que solo beneficia a las élites empresariales y que nos endeudará todavía más.

A las puertas de la mayor crisis ecológica, económica y social de los últimos tiempos, tanto al gobierno central como al foral no se le ocurre mejor cosa que seguir derrochando el dinero público en el saco roto del TAV. De los fondos europeos Next Generation de reactivación post Covid van a gastar en el corredor navarro la friolera de 145 millones de euros antes del 2026. Por si esto fuera poco, de los presupuestos generales 2022 para Navarra más de la mitad de la inversión va a destinarse al TAV: 52 millones de €. Lo mismo ocurre en la CAV donde van a dilapidar otros 336 millones de €. Exigimos la paralización inmediata y definitiva de esta obra y que estos fondos se dediquen a garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad. En definitiva, que se ponga la vida en el centro de la política.

El 11 de diciembre el elefante blanco traerá consigo a Iruñea a su compañía de circo en alegre kalejira: los payasos recién llegados de Glasgow que nos engatusan con su TAV “verde” sin emisiones de CO2; las prestidigitadoras que por arte de magia vacían las arcas públicas para llenar los bolsillos de las constructoras; el TAV chuchu foral de 60 km que va a unir las “populosas ciudades” de Castejón y Campanas; las trapecistas deshauciadas de sus casas por fondos buitres; los funanbulistas de la cuerda floja de la inflacción que tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes; las malabaristas que sudan la gota gorda con los cuidados y la economía doméstica; Ortuzar, el vendedor de crece-pelo que con su monociclo recorrerá el carril bici más caro del mundo con estaciones “provisionales” para toda la vida; las forzudas que sostienen al elefante blanco sobre sus espaldas sin caer desplomadas;….todo ello y mucho más en una kalejira circense que hará las delicias de todo tipo de público. Participa en el festival de color, emoción y humor del circo del Elefante blanco.

No lo olvides, el próximo 11 de diciembre a las 12 del mediodía partiendo de la antigua estación de autobuses de Iruñea tienes una importante cita con nosotras. Bienvenida a Elefante Txuria Zirkus.

EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

Kartel interaktiboa / Cartel interactivo

Egin Klick kartelean / Haz click en el cartel

«AHTaren km 1 eko Kostuarekin egin litekeena» kanpainaren kolofoi moduan, argitaratu ditugun Kartel guztiak eta Elefante Txuriari buruzko bideoa biltzen dituen azken Kartel «interaktiboa» prestatu dugu. Ez ahaztu eta aurrekoetan bezala, sareetan partekatu hastag hauekin:

#OrainArdura #AHTarendiruagastusozialentzat

Hemos preparado un último cartel «interactivo» como colofón de la campaña «Lo que se podría hacer con el coste de 1 km de TAV» donde hemos recopilado todos los carteles de la campaña y el vídeo sobre el Elefante Blanco. No os olvidéis de compartirlo como los anteriores carteles con los hastag:

#OrainArdura #AHTarendiruagastusozialentzat

AHTaren km 1eko kostuarekin PENTSIOETAN egin litekeena / Lo que se podría hacer con el coste de 1km de TAV en PENSIONES

«AHTaren kilometro baten kostuarekin zer egin litekeen» kanpainaren dinamikarekin jarraituko dugu. Kanpaina pentsioetara bideratutako kartel batekin amaituko dugu, eta, aurrekoetan bezala, sareetan hastag-ekin partekatzera gonbidatzen zaituztegu:  #OrainArdura #AHTarendiruagastusozialentzat 

Hego Euskal Herrian kilometro bateko AHTaren batez besteko kostua 27 milioi eurokoa da. 

 Continuamos con la dinámica de la campaña «Lo que se podría hacer con el coste de un km de TAV». Terminamos la campaña con un cartel enfocado a las pensiones y como en  anteriores ocasiones os invitamos y animamos a compartirlo en redes con los hastag:  #OrainArdura #AHTarendiruagastusozialentzat

El coste de media de 1 km de TAV en Hego Euskal Herria es de 27 millones de euros.